Virksomheder

Konsulenttjenestens kontorhjælp
work1

Konsulenttjenesten tilbyder hjælp til små  og  mellemstore virksomheder med hensyn  til  bogføringsopgaver, momsopgørelser, debitor-og kreditorstyring, perioderegnskaber og telefonpasning m.v.  Mange – især nystartede – virksomheder har brug for denne hjælp, så virksomheden kan  koncentrere sig om det rent faglige, der som  regel er drivkraften bag ideen om start af virksomhed. Man må dog være klar over, at en  god styring af de administrative opgaver er  uundværlig, hvis virksomheden skal klare sig bedst muligt.
Her kommer Konsulenttjenesten ind i billedet.  Konsulenttjenestens kontorhjælp kan påtage sig  at medvirke med hjælp til fakturering, bogføring  m.v. Det kan ske uden de store etableringsomkostninger, idet det kan foregå på Konsulenttjenestens  EDB-udstyr. Det kan dog også foregå hos  kunden selv – enten på EDB-udstyr, man allerede har til rådighed eller ved indkøb af nyt udstyr.  Her kan Konsulenttjenesten også være behjælpelig.

 • Vi kan hjælpe med
  at få skrevet og sendt dine regninger.
  at kontrollere, at dine kunder betaler.
  at lave din daglige bogføring.
  at få betalt dine leverandører.
  at lave dine lønninger.

  at lave periodiske momsopgørelser.
  at afregne moms, skat, ATP og feriepenge.
  at klargøre dit årsregnskab til revisor.
  at passe din telefon.
  at lave dine fotokopier.
  at kontakte off. myndigheder mv.
  at købe EDB-udstyr.
  at få tegnet de rigtige forsikringer.
  at vurdere tilbud fra pengeinstitut og andre finansieringsinstitutter.
  at udarbejde tryksager.
  at foreslå markedsføringstiltag.
  at få lavet en hjemmeside.
  så meget andet.

I en del tilfælde vælger en kunde den løsning, at man starter med at lade Konsulenttjenesten udføre de bogholderimæssige opgaver. Når firmaet har nået en vis størrelse, flyttes arbejdet ud til firmaet med et regelmæssigt besøg af en medarbejder fra Konsulenttjenesten.