Kirkeregnskab

Kirkekassernes EDB-service
work1

Regnskabet for en kirke eller et menighedsråd er meget specielt og meget anderledes end sædvanlige regnskaber. Desuden kræves det,  at regnskabet er fuldt færdigt, når det kommer  til revision hos prostirevisionen. Det er nødvendigt med en god indsigt i de specielle forhold for at klare den opgave. Gennem en årrække har vi udført  EDB-bogføringen for en stor del af menighedsrådene i det lokale provsti. Desuden virker vi som kasserer for de fleste af disse menighedsråd og udfører alle opgaver i den sammenhæng.
Vi anvender EDB-programmer, der løbende opdateres i nært samråd med kirkeministeriet. Programmerne virker derfor i h.t. ministeriets ønsker og alle udskrifter bliver som krævet derfra.

Vi anbefaler os gerne med hjælp efter ønske til menighedsråd overalt i landet.